Tako usvojenim PDR-om, između ostalog, usvojeni su novi infrastrukturni razvoj i potencijali okruženja, saobraćajna mreža je unapređena i limitiran je prethodno planirani maksimalni volumen budućih objekata.

 

Poznati beogradski arhitektonski studio Bureau Cube Partners je spram novih mogućnosti i ograničenja, te parametarskih i tehničko-tehnoloških uslovljenosti definisanih izmenjenim PDR-om, izradio idejno rešenje budućeg kompleksa "Tempo Tower".

 

Kako navode u saopštenju, reč je o kompleksu dominantno stambene namene, savremenog arhitektoskog izraza, koji se sastoji od tri generisana prethodno fragmentirana monovolumena procesno integrisana u sistemski kompleksnu arhitektonsku formu sa referentnom najvišom tačkom vrha visokog objekta koja visinski odgovara 34. etaži.

 

Pozicija kompleksa "Tempo tower" predstavlja strategijski važnu lokaciju na nivou analitičkog sagledavanja i razvojnog potencijala urbane matrice grada, dodaju:

 

- Pored toga što se lokacija nalazi na granici između dva različita tipa morfometrijski priznatih tipologija reljefa, ujedno predstavlja i prelomnu tačku, gotovo konfliktnu, suočenu sa kontrastnim uslovljenostima na relaciji urbano spram prirodnog, no istovremeno se prostirući na prirodnom uzvišenju nameće se i kao potencijalno mesto nastajanja novog arhitektonskog obeležja ili čak novog simbola grada.

 

Bureau Cube Partners je primenjenom fluidnom estetikom, vizuelnom optimizacijom volumena, funkcionalnom efikasnošću i diskretnom prostornom fragmentacijom izradio, kako navode, "kvalitetno arhitektonsko rešenje koje, bez sumnje, ispunjava kriterijume atraktivnosti, estetske i oblikovne prepoznatljivosti i funkcionalne sadrzajnosti budućeg kompleksa".

 

- Savremeni pristup oblikovanju volumena upotpunjen je kombinacijom različitih tipova slojevitih fasadnih sklopova. Svojim prepoznatljivim fasadnim izrazom projektovani sklopovi teže integraciji urbanog i prirodnog okruženja. Prvi sklop u sistemu zid zavese i brisoleja odražava urbani sjaj, drugi ima funkciju dinamičnog spoja, dok treći predstavlja spoj arhitektonske estetike i elemenata inspirisanih prirodom. Ovo trojstvo stvara koherentnu fasadnu matricu koja omogućava sklad sa raznolikim tangencionalnim elementima urbane matrice i vizurama okoline - navedeno je u saopštenju.

 

Ukupna bruto razvijena građevinska površina kompleksa "Tempo Tower", prema idejnom rešenju, iznosla bi gotovo 112.000 m2, od čega je oko 85.000 m2 smešteno u nadzemnim etažama kompleksa dok je oko 28.000 m2 smešteno u njegovim podzemnim etažama.

 

Koncept pejzažnog uređenja partera, ozelenjenih terasa i krovnih ravni stambeno-poslovnog kompleksa inspirisan je balansom između funkcionalnosti, estetike i održivosti.

 

Parter je projektovan sa ciljem da pruži prijatno okruženje kako za stanovnike tako i za posetioce, koršćenjem raznovrsnih zelenih i vodenih površina kao sistema urbanog mobilijara. Primena održivih materijala, kao i integracija sistema za sakupljanje kišnice radi održavanja zelenila, doprinosi minimizaciji uticaja na životnu sredinu i umanjenju potrošnje energije.

 

Na nivou prizemlja projektovana je multifunkcionalna baza/podijum koji je konstituisan kao urbana oaza, gde raznovrsni javni sadržaji, otvoreni ka okruženju, stvaraju osećaj zajednistva i urbane interakcije. Fleksibilni multifunkcionalni prostori za nastupe, događaje, edukativne i kulturne sadržajnosti dodatno obogaćuju ponudu podijuma, osiguravajući njegovu funkcionalnu dominaciju kao centra društvenog zivota.

 

Osim toga, podijum/baza u okviru koje je razvrstano 29 različitih poslovnih i komercijalnih sadržaja, služi kao besprekorna tranziciona veza između kule i njenog urbanog konteksta, sa uređenim trgovima i pešačkim stazama koje se integrišu u okolno tkivo.

 

Na prvoj etaži je posebno formirana izdvojena kompozicija urbanog sklopa namenjena najmlađima u formi KDU povrsine preko 2.500 m2.

 

- Ovakav pristup verikalnom arhitektonskom i urbanističkom projektovanju i razvoju gradskih delimično formiranih ili formiranih urbanih matrica, inače promovisan na prošlogodišnjoj konferenciji svetski poznate organizacije CTBUH kao autentičan i ovovremenski, ne samo da poboljšava horizontalnu i vertikalnu koordinaciju i povezanost već neguje osećaj mesta, jačajući veze između visokih objekata i njihove okoline, integrišući je u vertikalni urbani okvir - objašnjavaju u Bureau Cube Partners.

 

Uzdižući se iznad baze/podijuma, stambeni delovi kompleksa od 30. do 120. metra razvrstanih u 443 stambene jedinice različitih tipova i strukture nude raznovrsnu paletu stambenih iskustava, prilagođenih potrebama i preferencijama savremenih urbanih stanovnika.

 

Na vrhu kule nalazi se spa centar sa bazenom, kao i panoramski restoran "roof top", koji pružaju ne samo spektakularne poglede na grad i okolinu, već i visokokvalitetne sadržaje za rekreaciju i opuštanje. Ovi sadržaji svakako obezbeđuju dodatnu vrednost i atraktivnost kompleksa "Tempo Tower" kao urbanom orijentiru i "landmark"-u grada, smatraju u arhitektonskom studiju.

 

Garaža kompleksa je projektovana u sklopu četiri podzemne etaže sa obezbeđenih 710 parking mesta od kojih je 46 namenjeno osobama sa invaliditetom. U podzemnim etažama je pozicionirana i sva neophodna tehničko-tehnološka infrastruktura koja je neophodna za nesmetano funkcionisanje i održavanje kompleksa.