Projekat ovog kompleksa, koji investitor naziva "Novella", i koji će biti izgrađen na mestu nekadašnje fabrike "Novitet", predstavljen je javnosti pre pola godine, nakon rušenja starih objekata. 

Urbanistički projekat je sada predstavljen zato što se čekalo da Skupština grada odobri izmene regulacionog plana dela Telepa. Tokom javnog uvida građani su podneli primedbe na spratnost objekta, što je Komisija za planove odbila.

Međutim, na osnovu novih dokumenata vidi se da je kompanija "Rapid" odustala od zgrade od 15 spratova. Umesto toga, imaće osam etaža, odnosno prizemlje, galeriju i šest spratova. Kvadratura je upola manja, pa sada iznosi 8.200 kvadratnih metara.

 

Veličina ostalih objekata ostala je nepromenjena, pa se radi uglavnom o zgradama od osam etaža.

 

Planira se izgradnja pet objekata (lamela) unutar stambeno-poslovnog kompleksa. Dva objekat će biti stambeno poslovna, jedan samo stambeni i dva samo poslovna. Ceo kompleks će imati zajedničku podzemnu garažu na dva nivoa. 

"Planira se izgradnja kompleksa, koji predstavlja viziju savremenog načina stanovanja i poslovanja u okviru novih centralnih zona u gradu, na Futoškom putu. Sa jedne strane kompleks karakteriše odlična saobraćajna povezanost sa svim delovima centralnim sadržajima grada i saobraćajnicama koje na najbrži način vode ka destinacijama van Novog Sada. Sa druge stranem kompleks se planira kao mirna oaza i ugodan ambijent za stanovanje i poslovanje", navodi se u dokumentaciji.

Po završetku izgradnje objekata trebalo bi da se uredi i samo okruženje.

"Objekte okružuje unutrašnje dvorište sa pešačkim zonama, trgovima, dečijim igralištima i zelenilom. U okviru kompleksa planira se trg – piazzetta, sa vodenom površinom - fontanom, restoranima, kafeom i drugim sadržajima, koji će urbano afirmisati prostor za stanovnike kompleksa, ali i prolaznike i stanovnike i posetioce grada. Predškolska ustanova sa pripadajućim dvorištem se planira u prizemlju stambeno-poslovnog objekta. Otvorenost i dostupnost sadržaja u okviru kompleksa je u funkciji podizanja kvaliteta stanovanja i poslovanja u širem gradskom okruženju", piše u opisu projekta.

 

Višespratnice će se graditi u pet faza, a stambeno-poslovni kompleks zauzeće površinu od oko 12.700 kvadratnih metara. Javne površine, uglavnom saobraćajnice, zauzimaće 4.800 kvadrata. Ukupna površina pod svim zgradama će biti skoro 5.000 kvadrata, dok će preostalih preko 7.000 kvadrata biti zelene površine, pešačke staze, fontana, parkinzi i slično.

 

Zgrade će imati preko 40.700 kvadrata bruto stambeno-poslovnog prostora. Ukupno će biti 274 stana, sa prosečnom neto površinom od 66 kvadrata. Poslovnih lokala, zajedno sa vrtićem, biće 31, sa ukupnom neto površinom preko 14.000 kvadrata.

Planirano je ukupno 690 parking mesta, od čega 643 garažna i 47 dvorišnih. Takođe, biće i 299 parkinga za bicikle.

Urbanisti dodaju da se u okviru kompleksa, osim izgradnje lamela i podzemne garaže, planira i uređenje unutarblokovskog prostora: zelenih i slobodnih površina, internih saobraćajnica, protivpožarnog puta i platoa, pešačkih komunikacija, trga, dečijih igrališta i parking mesta. Naglašavaju da će unutarblokovski prostor biti uređen kao zeleni krov, s obzirom na podzemnu garažu. Planirane su i slobodne površine koje će se urediti i adekvatno ozeleniti.

 

Iz projekta se vidi da će kompleks imati i vrtić, što je predviđeno regulacionim planom Telepa, iako je investitor prošlog leta u javnom uvidu tražio brisanje te stavke. Sada se navodi da je planirana predškolska ustanova za 60 dece. Bruto površina predškolske ustanove iznosi 412 kvadratnih metara, uz dvorište od 300 kvadrata. 

U urbanističkom projektu spominje se plan rušenja Noviteta, iako je u stvarnosti već porušen pre nekoliko meseci.

Javni uvid u projekat "Rapidovog" stambeno-poslovnog kompleksa na Futoškom putu 51 traje do 14. februara.

Zainteresovani mogu da ga pogledaju plan svaki radni dan, od 10 do 13 časova, u Upravi za urbanizam i građevinske poslove, ili da ga preuzmu sa sajta Grada Novog Sada.

Primedbe i sugestije na plan mogu se poslati na adresu [email protected] do kraja javnog uvida.