Na pomenutom prostoruveličine 2,03 hektara ostale su dve polusrušene i napuštene hale, te jednospratna upravna zgrada, koje nemaju arhitektonsku ili istorijsku važnost, te je njihovo rušenje dozvoljeno.

Prema Generalnom urbanističkom planu grada do 2030. godine, ovaj prostor je planiran kao robno-transportni centar (RTC), a u Planu generalne regulacije Radne zone Sever III, kao deo opredeljen za razvoj luke i robno-transportnog centra.

Generalnim urbanističkim planom grada uvedena je kategorija isključivo kancelarijskih sadržaja koje je moguće planirati u radnim zonama i to uz glavne saobraćajne pravce i u rubnim delovima zone.

GUP-om je dozvoljeno i da u radnim zonama bude sadržaja isključivo kancelarijskog prostora, zbog čega gradski urbanisti predlažu da budući objekti budu samo za tu namenu i visine od dva do osam spratova sa potkrovljem.
 

– Radne zone su značajnije izgrađene, naročito radna zona „Sever III“ koja raspolaže sa značajnim skladišnim prostorima, povezana je sa tri vrste transporta, te je treba razvijatiu moderan robno-transportni, odnosno logistički centar iz kojeg je planirana dalja distribucija robe. U rubnim delovima prostora namenjenog poslovanju ili uz značajne saobraćajne pravce moguće je realizovati komplekse sa isključivo kancelarijskim prostorom bez proizvodnih sadržaja.“ – navodi se u predlogu plana.

Uvid u predloženi plan se može obaviti u Mesnoj zajednici „Salajka“, Šajkaška 26 ili „Urbanizmu“, na Bulevaru cara Lazara 3.

Plan se može videti i na sajtovima Grada i „Urbanizma“.

Predlozi i sugestije se mogu poslati pismeno Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove, na Školsku 3 ili na mejl [email protected].

Gradske info