Izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije šireg područja uz Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, pristupilo se, kako se navodi, na osnovu odluke koju je doneo Privremeni organ grada Beograda na sednici održanoj krajem decembra prošle godine godine, na inicijativu naručioca, kompanije Beo Trio Gradnja GRA doo Beograd.

Površina obuhvaćena granicom plana iznosi oko 1,89 ha, a na njoj je planirana gradnja komercijalnih sadržaja BRGP 46.864 m2, a predviđeno je da na ovom prostoru bude zaposleno 585 ljudi.

Ovim planom daje se mogućnost fazne realizacije objekata, tako da svaka faza predstavlja funkcionalnu celinu.

Plan je izradilo preduzeće IBM Consult doo iz Beograda, a javni uvid trajaće do 24. juna.